Wednesday, October 3, 2012

Drugi :)

Tak mi się podoba takie wyszywanie, że na tamborku już jest  następny pierniczek.
Kolorystyka wybitnie " widzimisiowa " :)

 Jest też trochę mniej " opalony" w stosunku do poprzednika . A jakie będą następne kolory  w tym pierniczku ? Licho wie. Mulin mam dużo ! :)

No comments:

Post a Comment